Kilka słów o projekcie

Projekt “Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Limanowa” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania I gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, priorytetu – “Gospodarka wodno – ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 23 376 165,61 zł; Miastu Limanowa zostało przyznane dofinansowanie

w wysokości 10 528 949,41 zł.

Realizacja Projektu przewidziana została na rok 2013, 2014, 2015 i obejmuje następujące kontrakty budowlane:
Kontrakt 1:
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Rupniowskiego, Drożdża, Musiała, Dębowej, Krakowskiej, Matki Boskiej Bolesnej i Chmielnik 
Kontrakt 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Matki Boskiej Bolesnej 
Kontrakt 3: Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków
Kontrakt 5: Modernizacja pompowni ścieków przy ul. Lipowej 
Kontrakt 6: Przebudowa kolektora kanalizacji grawitacyjnej wzdłuż potoku Starowiejskiego i w rejonie ul. Ceglarskiej
Kontrakt 7: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.  Bocznej i M.B Bolesnej oraz przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Jabłonieckiej i Sienkiewicza  
Kontrakt 8: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej wraz z pompownią wody przy ul. Fabrycznej
Kontrakt 9: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Dębowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Łazarskiego
Kontrakt 10: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Limanowej

realizujemy już
ponad 10 kontraktów
zobacz mapę
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko