Kontakt

Jednostka Realizująca Projekt (JRP)    
              

34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9                        
tel. 18 337 20 54, fax. 18 337 10 41                           
                                                                              
e-mail: kontakt@pois.limanowa.pl                         

Skład JRP:
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) - Marek Mitko
Kierownik JRP - Wacław Zoń
Specjalista ds. Administracji i Promocji - Agnieszka Dominik
Specjalista ds. Rozliczeń - Agnieszka Wróbel
Specjalista ds. Technicznych - Marek Ociepka


Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko