Kontrakt 3

Kontrakt nr 3 obejmuje przebudowę i rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Limanowej

Kontrakt Nr 3 obejmuje etap III modernizacji oczyszczalni , w skład której wchodzą następujące elementy:
- modernizacja osadnika Imhoffa,
- stacja zlewcza ścieków dowożonych,
- roboty wyburzeniowe,
- zakup i montaż prasy,
- pompownia B,
- przebudowa osadników wspomagających,
- budowa zbiornika pośredniego osadu,
- przebudowa poletek osadowych,
- wykonanie instalacji elektrycznych i AKP,
- budowa dróg i chodników,
- budowa sieci technologicznych,
- wykonanie elementów zagospodarowania terenu - m.in. budowa i przebudowa dróg na terenie oczyszczalni.

Ostatnie aktualności

Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko