Podpisana umowa na realizację kolejnego Kontraktu

W dniu 2 czerwca 2015 r. Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda podpisał umowę na realizację kolejnego już Kontraktu w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Limanowa”.

 

 

Wykonawcą  modernizacji stacji uzdatniania wody w Limanowej będzie Firma GUTKOWSKI Jan Gutkowski z Leszna, który za kwotę 2.567.564,63 zł wykona modernizację układu filtracji pospiesznej ciśnieniowej w istniejącym budynku filtrów wraz z modernizacją pompowni wody po koagulacji oraz dokona zmiany technologii dezynfekcji z wody chlorowej (chlor gazowy Cl2) na roztwór dwutlenku chloru (ClO2). 

 

Termin zakończenia prac został przewidziany na koniec października br.
 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach działania I gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji powyżej 15 ty. RLM, priorytetu – “Gospodarka wodno – ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dofinansowanie, które otrzyma Miasto Limanowa za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie wyniesie 85 % kosztów kwalifikowanych dla całego Projektu.

 

Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko