Wsparcie loterii dla Mikołaja przez Jednostkę Realizującą Projekt

Loteria dla Mikołaja

W Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej 18.11.2015 r. odbyła się loteria dla Mikołaja. Akcja zorganizowana przez Szkolne Koło Wolontariatu cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dzięki niej zebrano i przekazano środki pieniężne na leczenie Mikołaja ucznia ZSS nr 2. Loteria mogła być zorganizowana dzięki ofiarności sponsorów.

 

Loterię fantową wsparła Jednostka Realizująca Projekt pn.  “Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Limanowa” przekazując materiały promocyjne, tj. notesy, długopisy, parasole, torby, pendrive, opaski odblaskowe, kubki smycze. 

Materiały promocyjne zostały sfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko