Konferencja prasowa w dniu 13 listopada 2014 r.


W dniu 13 listopada 2014 r. w ramach promocji Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa”, w Urzędzie Miasta Limanowa odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Miasta Limanowa - Beneficjenta Projektu . Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.
Wartość całego projektu opiewa na kwotę 13 274 633,67 zł
 
Kontrakt 1, realizuje Spółka jawna P.H.U. „INKO 2001” z Nowego Sącza – wartość umowy brutto 2 939 390,66 zł. Dotyczy on budowy kanalizacji o długości ok. 7,0 km w rejonie ulic:  Rupniowskiego, Drożdża, Musiała, Dębowej, Krakowskiej, Matki Boskiej Bolesnej i Chmielnik.
Teren budowy został przekazany wykonawcy w dniu 28.03.2014 r. a prace związane  z budową rozpoczęły się na początku kwietnia br. Planowany termin zakończenia robót to przełom roku 2014 i 2015.
 
Kontrakt 2 tj. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej za kwotę 225 506,87 zł wykonało w 2011 r. Przedsiębiorstwo MEN-GAZ Czesław Wróbel z Męciny
 
Kontrakt 3 tj. przebudowę i rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków wykonywał „WOLIMEX”  Eugeniusz Wojak z Limanowej. Wartość zawartego Kontraktu wynosi brutto 8 526 082,02 zł. Przebudowa oczyszczalni została zakończona w listopadzie 2014 r.
 
Miasto Limanowa złożyło wniosek o rozszerzenie Projektu o kwotę  14 mln zł.
Wniosek ten znajduje się na liście projektów wybranych do dofinansowania. Obecnie kończy się ocena merytoryczna II stopnia w NFOŚiGW. Wartość projektu po rozszerzeniu wyniesie  ponad 27 milionów.
W ramach tego rozszerzenia w 2015 r. zostaną wykonane m.in. takie zadania jak:
- modernizacja pompowni ścieków przy ul. Lipowej oraz stacji uzdatniania wody
- budowa nowej kanalizacji – ok. 1 km m.in. w okolicy ul. Bocznej
- przebudowa kanalizacji sanitarnej – ok. 3,9 km m.in. w okolicy ul. Ceglarskiej, Jabłonieckiej, Sienkiewicza
- budowa ok. 3,2 km wodociągu – w okolicy ul. Dębowej,  Krakowskiej i Fabrycznej wraz z pompownią
- przebudowa ok. 0,6 km sieci wodociągowej
 
Podczas konferencji Miasto Limanowa reprezentował Wacław Zoń – Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa i Kierownik Jednostki Realizującej Projekt oraz Agnieszka Dominik i Marek Ociepka – pracownicy Urzędu Miasta i JRP


Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko