Wybierz eko.PROJEKT UE - zagłosuj na Limanową!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie już po raz kolejny ogłasza Konkurs, tym razem pod hasłem: „eko.LIDERZY 2014 województwa małopolskiego”. Wśród 36 kandydatów do tytułu eko.PROJEKT UE znalazł się również Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa” (nr 26) realizowany przez nasze miasto.

 

Głosować na wybrany ekoprojekt można już  od dziś 19.09. w następujący sposób:
1. Wypełniając nr 26 na kuponie zamieszczonym w Gazecie Krakowskiej i wysyłając go do siedziby Gazety Krakowskiej (Kraków, al. Pokoju 3) lub do siedziby WFOŚiGW (Kraków, ul. Kanonicza 12, pok. 1) najpóźniej do 10 listopada 2014 r.Pierwszy kupon pojawił się na str. 4 dzisiejszej Gazety Krakowskiej, kolejne zostaną wydrukowane w GK 26 września oraz 3 i 10 października.


2. Od dnia 22 września do 17 listopada za pośrednictwem strony internetowej www.gazetakrakowska.pl, gdzie zostanie zamieszczonych 36 inwestycji biorących udział w plebiscycie, a klikając na „głosuj za” oddajemy głos na wybrany projekt. Jedno klikniecie oznacza dodanie jednego punktu wybranej inwestycji.


3. Za pomocą facebooka – oddając głosy na facebookowym koncie Gazety Krakowskiej(/www.facebook.com/Gazeta.Krakowska).


Lista laureatów zostanie opublikowana na łamach Gazety krakowskiej oraz na stronach internetowych www.gazetakrakowska.pl

 

Zachęcamy do głosowania na projekt Miasta Limanowa 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa” 

Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko